Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe podawane są dobrowolnie przez użytkownika. Podając dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na ich przechowywanie w bazie danych serwisu oraz przetwarzanie i wykorzystywanie dla celów funkcjonowania serwisu. Dane osobowe nie są przekazywane osobom ani instytucjom trzecim.
W szczgólności dane podane przez użytkownika mogą być udostępniane publicznie w celu dynamicznego tworzenia listy kontaktowej.
Użytkownik ma w każdej chwili możliwość zmiany i poprawienia swoich danych poprzez odpowiedni formularz na stronie serwisu. W celu skasowania konta należy skontaktować się z administratorem.

Adresy email

Adresy email, podawane w czasie rejestracji, wykorzystywane są jako identyfikator. Adresy te nie są udostępaniane publicznie na stronie serwisu. Na podany email wysylane są wiadomości wpisywane w formularzu umożliwiającym kontakt z innymi użytkownikami.

Cookies

Cookies są niewielkimi blokami informacji tworzonymi na komputerze uzytkownika podczas przeglądania stron WWW.
Serwis Trawy używa cookies w celu ulatwienia korzystania z witryny. Jeśli przeglądarka nie obsluguje cookies lub ich obsluga jest wylączona, nadal możliwe jest korzystanie z serwisu, jednak może być mniej wygodne.
Serwis Trawy nie przechowuje w cookies informacji o danych osobowych, a jedynie niektóre ustawienia preferencji w celu dostosowania serwisu do indywidualnych wymagań użytkownika.

Odsylacze do innych witryn

Serwis Trawy nie ponosi odpowiedzialności za treść, funkcjonowanie ani procedury dotyczące ochrony prywatności innych serwisów WWW do których zamieszczane są odnośniki.