trawy.info
 
printerdrukuj

Wspomnienie prof. Czapik

prof. Ludwik Frey

W dniu 21 lutego 2008 r. botanika polska poniosła bolesną stratę. W wieku 79 lat zmarła Pani Profesor doktor habilitowana Romana Czapik.

Tytuł profesora zwyczajnego otrzymała w 1994 r. Jednakże karierę zawodową zaczynała w 1953 r. jako nauczycielka biologii w liceum. W tym samym roku została asystentem w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Należała do wielu organizacji, pełniła rozmaite funkcje. Między innymi była członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, a nawet w latach 1atach 1965-1966 podjęła się w Oddziale Krakowskim niewdzięcznej funkcji skarbnika. Była również członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Acta Biologica Cracoviensia Ser. Botanika, cenionego nie tylko w Polsce, ale i zagranicą.

Była wybitnym naukowcem. Opublikowała ok. 120 prac z zakresu szeroko pojętej cytologii i embriologii. Ostatnio bardzo wiele uwagi poświęciła zjawisku apomiksji u roślin, zajmując się nim dogłębnie i stając się w tej dziedzinie niekwestionowanym autorytetem.

Pasją Pani Profesor zainteresowana historią botaniki, była aktywnym członkiem Sekcji Historii Botaniki PTB. Jej ostatnie wystąpienie podczas spotkania Sekcji, w czerwcu 2007 r. nosiło tytuł: "Kwiat paproci w botanice i folklorze XX wieku".

Profesor Czapik była cenionym wychowawcą wielu pokoleń polskich botaników. Zawsze chętna do służenia pomocą i radą młodym ludziom. Była przy tym znakomitym wykładowcą. Jej wystąpień słuchało się z wielką przyjemnością. Odznaczały się nie tylko jasnością, ale również zawsze staranną polszczyzną. Dbała o język polski, o jego czystość. Polecam gorąco artykuł, zamieszczony w "Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica" 12(1), 2005, autorstwa Pani Profesor, zatytułowany: "Problemy współczesnej polskiej terminologii botanicznej". Przy tym znakomicie władała językiem angielskim.

Profesor Czapik chętnie brała udział w zjazdach, konferencjach, sympozjach i spotkaniach naukowych, których była aktywnym uczestnikiem, wygłaszając zwykle referaty lub komunikaty.

Uczestniczyła czterokrotnie (w 1998, 2002, 2004, 2006) w Ogólnopolskich Spotkaniach poświęconych biologii traw, organizowanych przez Zakład Systematyki Instytutu Botaniki PAN. Plonem Jej uczestnictwa w Spotkaniach, były publikacje: Embryological peculiarities of the grass family (W: Problems of grass biology, 2003), Teratorogical embryo sac in grasses (W: Biology of grasses, 2005) oraz Evolution of embryological characters in grasses (Poaceae) (W: Biological issues in grasses, 2007). Planowała również udział w tegorocznej konferencji! Do tych spotkań naukowo-towarzyskich wnosiła zawsze wiele ciepła, humoru i dobrotliwej ironii. Cechowała Ją ciekawość, zapał i chęć do poznawania wciąż nowych zagadnień.

Na moją prośbę Pani Profesor zgodziła się napisać rozdział o embriologii traw do „Księgi polskich traw”. Mam tę satysfakcję, że książka dotarła do Jej rąk i Pani Profesor mogła obejrzeć wydrukowany owoc swych przemyśleń na ten pasjonujący temat. Być może była to jedna z ostatnich, a może nawet ostatnia Jej praca.

Profesor Czapik była z urodzenia krakowianką i tutaj, w naszym mieście, pozostanie na zawsze. 28 lutego spoczęła na cmentarzu Rakowickim. Straciliśmy nie tylko znakomitego uczonego, ale porządnego, a przede wszystkim dobrego CZŁOWIEKA!

Pocieszajmy się jednak, że do Pani Profesor można z pewnością odnieść znaną maksymę Horacego: non omnis moriar, chociaż – znając Jej skromność – należy się spodziewać, że nie powiedziałaby tego o sobie samej.

printerdrukuj

<< Powrót do listy...
Brak komentarzy do tego artykułu.

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możesz po zalogowaniu skomentować ten artykuł.

 
strona wygenerowana w 0.0102 sek.